Sự kiện

Tháng Mười 16, 2023 Sự kiện Tin tức Tin tức - Sự kiện

10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Tháng Bảy 21, 2023 Sự kiện Tin tức Tin tức - Sự kiện

DU LỊCH HẠ LONG 2023

Tháng Ba 8, 2023 Sự kiện Tin tức Tin tức - Sự kiện

TỔNG KẾT PICNIC 06/08/2022

Tháng Ba 8, 2023 Sự kiện Tin tức Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng sinh nhật AGREX DNP VIETNAM lần thứ 9!

Tháng Mười 10, 2019 Sự kiện

Sinh nhật công ty lần thứ 6

Tháng Tám 11, 2019 Sự kiện

Picnic tại Đại Lải Resort

Tháng Bảy 30, 2019 Sự kiện

Presentation 2019

Tháng Ba 11, 2019 Sự kiện

Giải Bóng sọt 2019

Tháng Hai 19, 2019 Sự kiện

Happy New Year 2019

Tháng Mười 13, 2018 Sự kiện

Sinh nhật công ty lần thứ 5

Tháng Chín 16, 2018 Sự kiện

Picnic tại Cúc Phương Resort

Tháng Bảy 23, 2018 Sự kiện

Presentation 2018