AGREX Inc.

Cung cấp dịch vụ Business Process Outsourcing (BPO), Software Solution (SS), System Integration (SI) trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Trụ sở chính:

Tầng 38, Tòa nhà Tokyo Opera City Building, 3-20-2 Nishi- Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1438, Nhật Bản

Điện thoại: +81-3-5371-1500

Fax: +81-3-5371-1511

Trang chủ: https://www.agrex.co.jp

TIS Inc.

Có khoảng 60 công ty là các công ty IT, thực hiện những đề án rõ ràng dựa trên các thông tin và kiến thức đa dạng liên quan đến mỗi loại ngành nghề, lĩnh vực, và cung cấp các dịch vụ phát triển/hỗ trợ phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.

Trụ sở chính: Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower, 8-17-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023

Điện thoại: +81(3)5337-7070

Fax: +81(3)5337-7555

Trang chủ: https://www.tis.co.jp