Dịch vụ

Nhập liệu tiếng Nhật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhập dữ liệu , có khả năng xử lý tiếng nhật cho tất cả các loại ký tự như chữ Hán, Hiragana, Katakana, chữ số, chữ cái tiếng Anh...

Hỗ trợ hành chính, IT

Thực hiện hỗ trợ/cung cấp dịch vụ về các nghiệp vụ đặc định đã được chuyên biệt phù hợp với quy trình nghiệp vụ của khách hàng. VD: dịch vụ nhập liệu, các dịch vụ hành chính phân loại , hủy máy tính...

Dịch vụ xử lý ảnh

Thực hiện gia công các dự án mang tính sáng tạo bao gồm cả xử lý ảnh, phân đoạn, phân khúc chỉ định, cắt hình ảnh...