ホーム / Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ISO

Thông Báo Tuyển Dụng: Nhân Viên ISO     Công ty TNHH AGREX DNP VIỆT ...

Đọc tiếp
[HẾT HẠN] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Thông báo tuyển dụng Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu   Công ty TNHH AGREX ...

Đọc tiếp
[HẾT HẠN] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT HELPDESK THÁNG 4/2022

Thông báo tuyển dụng IT Helpdesk   Công ty TNHH AGREX DNP VIỆT NAM là ...

Đọc tiếp
[HẾT HẠN] Thông báo tuyển dụng Nhân Viên Tiếng Nhật

Công ty TNHH AGREX DNP VIỆT NAM là thành viên của Tập đoàn AGREX Inc. ...

Đọc tiếp