Trang chủ / Presentation 2018

Presentation 2018

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến và đổi mới những điểm chưa phù hợp trong công việc, AGREX Việt Nam đã tổ chức buổi Presentation để toàn thể các đơn vị trong công ty có thể đưa ra ý kiến, đề xuất nhằm đưa công ty ngày càng phát triển.

Trước giờ G:

Các đội đạt giải: