I. Tuyên ngôn về tính tuân thủ (Compliance) của Tập đoàn

 

Chúng tôi những thành viên bao gồm lãnh đạo và nhân viên của Tập đoàn TIS INTEC, với tư cách là một thành viên của xã hội tiến bộ cùng mục đích vượt lên trên sự kì vọng và tiêu chuẩn của xã hội, xin tuyên thệ sẽ tuân thủ “Phương châm hành động của Tập đoàn” và ưu tiên Compliance trên mọi phương diện.

 

II. Quy tắc hành động của Tập đoàn

 

 1. Thái độ cơ bản 
 • Chúng tôi bằng việc tuân thủ quy định công ty và pháp luật liên quan được áp dụng tại các quốc gia và khu vực, hành động theo đạo đức doanh nghiệp và quy tắc xã hội, sẽ hoàn thành trách nhiệm xã hội với tư cách một doanh nghiệp, để hướng đến trở thành doanh nghiệp phát triển không ngừng, và có được sự tin tưởng từ tất cả các bên liên quan.

 

 1. Cung cấp dịch vụ với chất lượng cao 
 • Chúng tôi bằng việc đặt mình vào vị trí của khách hàng và không ngừng cố gắng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm thích hợp nhất để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
 • Chúng tôi xây dựng cơ chế quản lý chất lượng trong cung cấp sản phẩm và dịch vụ, cùng với đó nâng cao sức mạnh kỹ thuật nhằm hiện thực hóa các tính năng thích hợp và tiên tiến nhất với chất lượng cao nhất.

 

 1. Công bằng trong hoạt động kinh doanh
 • Chúng tôi cạnh tranh một cách công bằng và tự do thông qua việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến cạnh tranh công bằng được áp dụng tại các quốc gia và khu vực.
 • Chúng tôi bằng việc thực hiện giao dịch một cách thành thật và công bằng, cùng với việc nâng cao sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác dựa trên tầm nhìn lâu dài.
 • Chúng tôi trong trường hợp chiêu đãi và biếu quà, sẽ đảm bảo phạm vi thường thức của xã hội và không vi phạm luật cạnh tranh công bằng và giao dịch công bằng.
 • Chúng tôi không cung cấp các ích lợi như biếu tiền, quà hoặc chiêu đãi đối với những vị trí lãnh đạo (bao gồm cả những người được xem như công chức nhà nước) của các tổ chức chính phủ trong và ngoài nước, cơ quan công cộng địa phương và các cơ quan tổ chức công cộng khác để đạt được những lợi ích bất chính.
 • Chúng tôi trong trường hợp tiến hành quyên góp từ thiện hoặc đóng góp tiền cho các tổ chức chính trị, sẽ xem xét kỹ lưỡng tính hợp lý và cần thiết của các hoạt động này, và thực hiện một cách thích hợp tuân theo quy định công ty và các luật pháp liên quan.
 • Chúng tôi quản lý một cách thích hợp tài sản của công ty, bao gồm cả hữu hình và vô hình, và chỉ sử dụng với mục đích kinh doanh.
 • Chúng tôi tiến hành ghi nhận và báo cáo về tài chính kế toán một cách công bằng và thích hợp theo quy định của công ty và các luật pháp liên quan.
 • Chúng tôi luôn giữ thái độ vững chắc và cắt đứt mọi mối quan hệ đối với các thế lực chống xã hội đe dọa đến sự an toàn và trật tự của xã hội dân sự.

 

 1. Quan hệ với xã hội 
 • Chúng tôi xin đảm bảo độ chính xác của thông tin kinh doanh của tập đoàn TIS INTEC theo các quy định và pháp luật liên quan, cố gắng công bố thông tin kịp thời và chính xác và công bằng cho cổ đông và nhà đầu tư.
 • Chúng tôi không tổ chức mua bán cổ phiếu của tập đoàn TIS INTEC, hay của khách hàng và đối tác mà sử dụng thông tin chưa công bố. Và cũng không cung cấp những thông tin này với những bên khác.

 

 1. Quản lý thông tin 
 • Chúng tôi sẽ quản lý thông tin bí mật của tập đoàn TIS INTEC, khách hàng và đối tác một cách thích hợp.
 • Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, thực hiện các biện pháp bảo mật và sử dụng thông tin cá nhân một cách thích hợp.
 • Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân và sẽ cố gắng ngăn chặn rò rỉ thông tin.

 

 1. Coi trọng và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
 • Chúng tôi bảo vệ một cách hợp lý những tài sản trí tuệ, bao gồm những thành quả phát minh đạt được thông qua các hoạt động kinh doanh sản xuất và tích cực sử dụng chúng.
 • Chúng tôi tôn trọng và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

 

 1. Tôn trọng nhân quyền
 • Chúng tôi tôn trọng nhân quyền cơ bản trong mọi hoạt động của hoạt động doanh nghiệp.
 • Chúng tôi không cho phép sử dụng lao động trẻ em hay cưỡng ép lao động tại tất cả các quốc gia và khu vực.

 

 1. Tôn trọng sự đa dạng 
 • Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng về: chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, tín ngưỡng cá nhân, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, xuất xứ, bệnh tật hay khuyết tật về cơ thể và tinh thần, thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa sự phân biệt và đối xử không công bằng tại nơi làm việc.

 

 1. Duy trì môi trường làm việc lành mạnh
 •  Chúng tôi tuân thủ các luật pháp liên quan đến lao động của các quốc gia và khu vực nhằm xây dựng một môi trường làm việc an toàn, an tâm.
 • Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng của nhân viên, xây dựng một môi trường làm việc mà mỗi nhân viên đều có được mục tiêu của riêng mình trong công việc.

 

 1. Tôn trọng nhân viên
 • Chúng tôi cùng với việc tôn trọng lẫn nhau tại nơi làm việc, xây dựng một môi trường mà các nhân viên được khuyến khích đưa ra những ý tưởng một cách tự do và sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới mà không sợ thất bại.
 • Chúng tôi luôn nỗ lực trau dồi bản thân để có thể phát huy hết mức có thể năng lực của mỗi người.

 

 1. Bảo vệ môi trường
 • Chúng tôi luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, nỗ lực tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên và giảm thiểu chất thải.
 • Chúng tôi cố gắng trong việc tái sử dụng tài nguyên và bảo vệ đa dạng sinh học trong quá trình kinh doanh sản xuất.

 

 1. Đóng góp xã hội
 • Chúng tôi tích cực đóng góp xã hội thông qua việc hợp tác với cộng đồng địa phương, tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp cho xã hội quốc tế hoặc các hoạt động xã hội liên quan đến bảo vệ môi trường.
 • Chúng tôi cố gắng đóng góp trong việc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 

 1. Tuân thủ pháp luật và tôn trọng tập quán, văn hóa của các quốc gia và khu vực
 • Chúng tôi hiểu và tôn trọng những tập quán, văn hóa của từng quốc gia và khu vực mà chúng tôi tiến hành hoạt động  kinh doanh.
 • Chúng tôi tuân thủ các pháp luật liên quan được áp dụng tại các quốc gia và khu vực và không thực hiện các giao dịch bất chính.

 

III. Quy định bổ sung

 

 • Lãnh đạo của các công ty thuộc tập đoàn TIS INTEC cùng với việc đi đầu làm gương trong việc tuân thủ các quy định này, phải phổ biến triệt để nhiều lần bằng các hoạt động như giáo dục tập huấn cho toàn bộ nhân viên (*).
 • Trong trường hợp biết được những hành vi bất hợp lý hoặc bất chính vi phạm các pháp luật liên quan, nhân viên phải nhanh chóng thông báo với cấp trên hoặc thông báo qua cổng thông báo nội bộ.
 • Các công ty thuộc Tập đoàn TIS INTEC, sẽ không gây bất lợi cho nhân viên báo cáo thông qua cổng thông báo nội bộ, trừ trường hợp báo cáo này dựa trên ác ý như vu khống, xúc phạm danh phẩm.
 • Trong trường hợp xảy ra vi phạm bộ quy định này, tập đoàn sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân và ngăn ngừa tái phát, và nếu cần có thể xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

 

(*): Nhân viên bao gồm nhân viên hợp đồng/ tạm thời/ phái cử, cùng với các nhân viên ngắn hạn như nhân viên bán thời gian/nhân viên làm thêm v..v

 

 • Việc bãi bỏ và ban hành của bộ quy định này được quyết định bởi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIS.

Bộ phận phụ trách bộ quy định này là Ban quản lý Compliance, Bộ phận quản lý, Công ty Cổ phần TIS.