Trang chủ / Ban hành phương châm cơ bản về tuân thủ của Tập đoàn

Ban hành phương châm cơ bản về tuân thủ của Tập đoàn

Chúng tôi đã ban hànhPhương châm cơ bản về tuân thủ của Tập đoàn

 

Chi tiết Tại đây」.

 

Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn tiếp tục đặt niềm tin của khách hàng là trên hết, xây dựng mối quan hệ tin tưởng với khách hàng và với mọi người, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội thịnh vượng.