Trang chủ / Về việc thay đổi tên công ty

Về việc thay đổi tên công ty

Công ty chúng tôi đã tiếp nhận liên kết vốn kinh doanh với Công ty Dai Nippon Printing và đã đổi tên công ty thành [CÔNG TY TNHH AGREX DNP VIỆT NAM]

Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác trong thời gian tới.